HABERLER

taşeron işçi sınav tarihi

İLAN

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişi Sınav İlanı

 

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilenler 12/03/2018 tarihinde saat 09:00 da Belediye Encümen Salonunda Yazılı Sınavı yapılacak,15/03/2018 tarihinde saat 15:00 de aynı salonda Sözlü sınav yapılacaktır. Sınavda başarılı olmayanların itirazları en geç 16-19 Mart 2018 tarihleri arasında yazılı olarak sınav kuruluna yapılacaktır. Sınav kurulları bu itirazları en geç 20-26 Mart 2018 tarihleri arasında değerlendirerek karara bağlayacak ve kesin sınav sonuç listesi en geç 29 Mart 2018 tarihinde ikinci maddede belirtildiği şekilde ilan edilecektir. 08.03.2018

Copyright © 2014 Çamlıhemşin Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır