HABERLER

2021 YILI PROJE VE UYGULAMA YARDIMI BAŞVURULARI

Turizm bakanlığının 27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmenlik çerçevesinde turizm bakanlığı 2020 yılı bütçe proje uygulama yardımı yapılacak taşınmazlar kültür varlıklarına yardım komisyonu,nun 16/03/2020 tarih ve 1 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Bakanlığımız 2021 yılı yönelik proje ve uygulama yardımları için il kültür turizm müdürlüklerine yapılacak son başvuru 02/10/2020 olarak belirlenmiştir. bu nedenle taşınmaz kültür varlıklarına yardım sağlanmasına dair yönetmenlik çerçevesinde 2021 yılı proje ve uygulama yardımına başvuruda bulunacak taşınmaz sahiplerinin 02/10/2020 tarihine kadar aşağıda istenilen evraklarla beraber İl Kültür Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
PROJE YARDIMLARI İÇİN
1-) yardım başvuru dilekçesi
2-)tç kimlik numarası beyanı
3-)kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi
4-)mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve veya veraset ilanı
5-)taşınmaza ilişkin tescil kararı
6-)başvuru tarihi itibarıyla son 3 ay içinde alınmış mülkiyet belgesi
7-)taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge
8-)projenin kapsamında işin bitirilme süresine yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor
9-)dijital ortamda yapının iç dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü
10-)projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçeleştirecegine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler talep edilir
UYGULAMA YARDIMI İÇİN
1-) yardım başvuru dilekçesi
2-)tç kimlik numarası beyanı
3-)kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi
4-)mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve veya veraset ilanı
5-)taşınmaza ilişkin tescil kararı
6-)uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim proje bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin koruma bölge kurulu kararı ve onaylı projeler
7-)başvuru tarihi itibarıyla son 3 ay içinde alınmış mülkiyet belgesi ,
8-)taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge
9-)uygulamanın kapsamına işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor
10-)dijital ortamda yapının iç dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü
11-)uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (g) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler talep edilir.

halkımızı ilanen duyrulur
Copyright © 2014 Çamlıhemşin Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır